Internet Beeline אינו פועל באמצעות נתב Wi-Fi

Internet Beeline אינו פועל באמצעות נתב Wi-Fi

יש לי חיבור אינטרנט קווי מחובר, וחיברתי את החוט הזה לנתב ומפיץ את האינטרנט, המחשב הנייד מצא את הרשת בשלווה והכל עובד, אבל אני מנסה דרך הטלפון, הוא מצא אותו, מחובר, כתוב בטלפון שהוא מחובר, אבל אין אינטרנט בטלפון, אנא ספר לי מה לעשות ובפירוט רב יותר!

תשובה:

לאחר התקנת הנתב, עליך להגדיר אותו. משום מה אפילו לא כתבת איזה נתב יש לך. עם זאת, זה לא משנה. יש להגדיר את הנתב לעבוד עם ספק האינטרנט של Beeline שלך. ובמחשב נייד, סביר להניח שהאינטרנט עובד כי הכבל היה מחובר בעבר למחשב הנייד. כמו כן, זה יהיה נחמד לחבר מכשיר אחר כדי למנוע את הבעיה בטלפון.

קרא את המאמר: בעת הגדרת נתב הוא כותב "ללא גישה לאינטרנט".